دریفت و دیگر هیچ

برای اطلاعات بیشتر و شعب فروش و پیست ها به سایت زیر مراجعه نمایید
WWW.IRANRCCAR.COM
اولین و مجهزتری مرکز تخصصی ماشین های رادیو کنترل سوختی و حرفه ای در ایران