دستگاه لایه نشانی چرخشی – اسپین کوتر توس نانو

مشخصات لایه نشان دورانی:

• سرعت دوران از 500 تا 10000 دور بر دقیقه

• تراست از 300 تا 10000دور بر دقیقه در 3 ثانیه

• دقت تنطیم سرعت 120 دور بر دقیقه

• صفحه نمایش لمسی 7 اینچ

• نرم افزار کاربرپسند و ساده

• وارد کردن 10 مرحله پشت سر هم با قابلیت تنظیم جداگانه هر مرحله

• نمایش سرعت واقعی و اعلام مرحله جاری

• ارتباط بیسیم صفحه کنترل کاربر با دستگاه اصلی تا فاصله 10 متر

09355301826 علی جوان

javan@snjco.ir
www.snjco.ir

www.ToosNano.ir