طرز تهیه قطاب

طرز تهیه قطاب توسط خانم آستان نژاد در بخش آشپزی برنامه زندگی زیباست از شبکه کرمان