انیمشن "در قلب تهران"

انیمشن "در قلب تهران" با موضوع حملات تروریستی حرم امام و مجلس

کاری از گروه انیمیشن سازی طفا