برنامه نود آنالیز دقیق پاسکاری بازیکنان پرسپولیس

برنامه نود آنالیز دقیق پاسکاری بازیکنان پرسپولیس
پخش شده در دوشنبه 23 مرداد 96 از شبکه 3 سیما