قفل شفتی برقی بولت شافتی الکترو مکانیکی درب

قفل شفتی برقی بولت مغناطیسی شافتی الکترو مکانیکی درب,DROP BOLT,قفل الکترومکانیکی برقی شافتی الکترومغناطیسی زبانه دار,قفل امنیتی درب های چوبی,فلزی,ضد سرقت,قفل برقی شفتی الکترومکانیکی سنسور دار امنیتی درب ورودی,قفل الکترونیکی ضامن دار,قفل شافتی برقی لوله ای میله ای رله دار 12 ولت,قفل شفتی الکترومغناطیسی یا قفل مگنت,نصب و کنترل تردد توسط دستگاه های کنترل تردد کارتی,رمزی,اثر انگشتی,ریموتی و اکسس کنترل RFID توسط ریموت,رمز یا کد,کارت الکترونیکی هوشمند و اثرانگشت می باشد. www.electriclock.org تلگرام : 09380938444