ریموت درب شیشه ای میرال سکوریت قفل برقی ریموتی

ریموت درب شیشه ای میرال سکوریت قفل برقی ریموتی,قفل ریموت دار شیشه سکوریت,قفل برقی ریموت کنترل دار درب شیشه ای میرال مغناطیسی شفتی,قفل الکترونیکی درب های شیشه ای با فریم یا چهارچوب شیشه ریموت کنترلی,قفل برقی شفتی یا شافتی الکترومغناطیسی ریموتی آرارات الکترونیک مدل ELPR200 جهت برقی و ریموت دار کردن درب های شیشه ای لولایی و بازشو مانند درب طلافروشی یا صرافی کاربرد دارد و دارای خروجی سنسور نشانگر وضعیت قفل و درب می باشد.
www.electriclock.org