صدای شیطان قسمت های 3-2- 1

مستند صدای شیطان قسمت های 3-2- 1 / شیطان پرستی ستارگان موسیقی / افشای پشت پرده ی صنعت موزیک و افشای چهره ی شیطانی برخی از خواننده های محبوب شده در بین نسل جوان و همچنین بررسی نفوذ فراماسونری و ایلومناتی و شیطان پرستی در این صنعت / سلنا گومز و جاستین بیبر و کتی پری و لیدی گاگا