دیرین دیرین - بدون کابینت اداره کشور ممکن نیست.

کابینت اولین موضوعی که رئیس جمهور باید به آن فکر کند و در تعیین سرنوشت یک کشور نقش اساسی دارد............ مثل اینکه دیرین دیرینیا با اصطلاحات پر کاربرد کابینت مثل ممبران و هایگلاس و کورین و کوارتز و دکتون و بتن و اینا .... خیلی آشنایی ندارن ! .................... کابینت بانک، بزرگترین مرجع اطلاعات کابینت آشپزخانه در ایران
در لینک زیر جدیدترین اخبار مربوط به دنیای کابینت آشپزخانه را ببینید:
http://www.cabinetbank.com/default.aspx?PID=%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D9%86%D8%AA-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%D9%8A-%D8%AF%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D9%86%D8%AA-%D8%A2%D8%B4%D9%BE%D8%B2%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87