فونت بسیاز زیبا و دل نشین شکاری | B Shekari

به نظر من این فونت واقعاً یک شاهکار بین فونت های فارسی هستش هم خیلی زیباست و هم فوق العاده دل نشین و جذاب و یکی از قابلیت های خیلی مهم این فونت هم حالت دست نویسی بودنش هست که خیلی جذابش کرده لینک دانلود:
"