تفسیر تسنیم از نگاه دکتر حسن عباسی

تشویق و ترقیب دکتر حسن عباسی به بهره گیری از تفسیر تسنیم *** ان شاءالله جلسات تفسیر حضرت آیت الله جوادی آملی را بتدریج قرار می دهم.