صحبت های جنجالی رضا عطاران درباره شجریان

کلیپ صحبت های رضا عطاران درباره صدای شجریان...