ویدئو گردشگری:دنیای زیبای سوئیس

حتما این ویدئو را تماشا کنید
این کشور اروپایی بخاطر شهرهای زیبا، تفریح اسکی و مناظر چشم نواز کوهستان هایش معروف است
(سوئیس)