بنز از قدیم تاکنون

تفاوت ها و زیبایی های خودروی بنز همچنان نسبت به رقیبان خود پس از 125 سال همچنان خود نمایی میکند. در این ویدئو بنزهای مختلفی از قدیم ترین ها تا جدیدترین آن را می بینید.