وقتی مردم اندونزی همه چیز را میخورند!

گزارشی از فروشگاه مواد غذایی عجیب در اندونزی که در آن مار و گربه و.... به فروش می رسد