پت و مت بدنساز میشوند

پت و مت علاقمند به بدنسازی میشوند و این هم یک ماجرا برای ما دارد...