تیزر آهنگ جدید حامد زمانی - با نام بگذرد

حامد زمانی در کانال خود تیزر آهنگ جدیدش به نام (بگذرد ) را منتشر کرد