3 سوپر گل از بارسا

در شبی که بارسلونا ۶ به یک اسپورتینگ خیخون را برد، مسی، سوارز و نیمار هر کدام یک گل زیبا زدند.
3 سوپر گل از MSN