مستند قدرت گرفتن پهلوی

این مجموعه مستند « در برابر طوفان » روایتگر تاریخ سیاسی و اجتماعی پهلوی دوم از زمان پادشاهی محمدرضا پهلوی تا انقلاب اسلامی است. در این مجموعه صداها و تصاویر دیده نشده از تاریخ معاصر کشور نمایش داده می شود ; قسمت دوم با موضوع قدرت گرفتن محمدرضا پهلوی را تماشا میکنیم