علی علیپور ستاره های پرسپولیس در هفته های پایانی لیگ

علی علیپور ستاره ی تیم پرسپولیس در هفته های پایانی لیگ برتر 96-95