چه ارتباطی بین چاقی وانسولین است ؟

انسولین گلوکز قند جذب شده از خون را به سمت بافت هایی مانند ماهیچه ها – کبد و چربی تحریک می کند این یک فرایند مهم برای اطمینان از اینکه انرژی لازم برای عملکردهای روزمره بدن موجود است و هم چنین برای حفظ سطح طبیعی قند خون در گردش در بدن می باشد

در یک فرد چاق گاهی سیگنال های انسولین از بین می روند و بافت ها دیگر قادر به کنترل سطح قند خون نیستند این می تواند منجرب اطلاع بیماری دیابت نوع دوم و سندروم متابولیک شود