نظر های عجیب پناهیان درباره ی نامزدهای انتخابات و دیدار رئیسی با تتلو

نظر پناهیان درباره ی نامزدهای انتخاباتی ... نظر شما چیست ؟