حقوقم کجایی؟ ترانه طنز

متن ترانه :
سر برج و قرض/ تب و تاب و لرزو/ پول آب و برقو/ بدهی تا فرقو/ همش کشک و دوغو/ یه مشتی دروغو/ بجای حقوقو/ تو جیبام کزاشتن ... ترانه طنز « حقوقم کجایی » بر اساس ترانه پرطرفدار کجایی با صدای محسن چاوشی تقدیم به مدیران باوجدان ، حلال خور ، با مسئولیت و لایق.