افشاگر های یک ابله داعشی!

در این ویدئو یک تروریست داعش با عصبانیت برای والد اصلی خود یعنی رژیم غاصب صهونیستی خط و نشان کشیده و هویت واقعی خود را نمایان می سازد.