مذهبی- روی قلبم حک شده یا علی ابن موسی الرضا

قسمتی از شعر:
امام هشتم دین خدایی/ امید اول و آخر مایی/ پسر فاطمه امام رضایی ... نوحه سینه زنی با نوای سید مهدی میرداماد در ظهر شهادت امام رضا علیه السلام