قسمت ماشین چمن زنی کارتون پلنگ صورتی - فان سایت

پلنگ صورتی یکی از قدیمی های کارتون هست که در سراسر جهان نیز هنوز طرفداران پرشماری دارد که هر کدام در آرزو سری های جدید پلنگ صورتی هستند . این پلنگ دوست داشتنی که قدرت بالا قوه تخیل نویسنده و کارگردان به همراه انیماتور این کارتون یعنی پلنگ صورتی را تداعی می کند .
این قسمت « ماشین چمن زنی » می باشد که باید دید این موجود صورتی چه رفتار هوشمندانه ای ( طنزآمیزی ) از خود به نمایش می گذارد پس پیشنهاد می کنیم تا اخر کارتون را مشاهده کنید.