وضو گرفتن حضرت آیت الله مرعشی 35 سال پیش

کلیپ دیده نشده از وضو گرفتن و نمازخواندن مرحوم حضرت آیت الله مرعشی نجفی در شهر مقدس قم حدود 35 سال پیش و شادی روحش لال نمیری صلوات