انفجار بمب شدید در بصره عراق توسط داعش

روز گذشته یک خودرو در بزرگراهى در استان بصره (جنوب عراق) منفجر شد. امروز داعش مسئولیت این انفجار انتحاری را به عهده گرفت.