کهکشان راه شیری و کشف قدیمی ترین ستاره ی آن (با دوبله فارسی)

کشف قدیمی ترین ستاره ی کهکشان
دانشمندان به تازگی موفق به شناسایی قدیمی ترین خوشه از ستاره ها در کهکشان راه شیری شده اند. به باور دانشمندان، عمر این ستاره ها به اندازه خود کهکشان راه شیری است.