بازاریابی ویروسی با سرود لیگ قهرمانان اروپا

بازاریابی ویروسی روشی است که بدون صرف هزینه های سنگین برای رسانه های گران قیمت صرفاً با استفاده از خلاقیت و طرح های جالب توجه مشتری جذب می کنیم و خود او اقدام به تبلیغ شما خواهد کرد.
در این ویدیو افراد سرود رسمی و معروف لیگ قهرمانان اروپا را می خوانند و به آنها امتیاز و جایزه داده می شود.
شما هم می توانید از تکنیک های اینچنینی در استراتژی بازاریابی خود استفاده کنید.