حضور جهانگیری در انتخابات و پای صندوق

جهانگیری که یکی از نامزدهای این دوره ی انتخابات ریاست جمهوری بود نیز با حضور پای صندوق های رای گیری رای خودرا درون صندوق انداخت...