انتقاد روحانی از اختلاس بابک زنجانی

نشست تخصصی جامعه نظارت و بازرسی دولت با سخنرانی رئیس جمهور برگزار شد.