موزیک ویدئوی آهنگ (من دوست دارم ) رضا صادقی

بخشی از این آهنگ زیبا ...
مثل یه دیوونه ام دلتنگ بارون / اشکام سر میره تو هر خیابون / قلبم ترک خورده حالِ بدی دارم / هیچوقت نفهمیدی من دوسِت دارم

هربار باریدم هم بغض بارون/دستاتو کم دارم تو این خیابون/هر گوشه ی این شهر تو هر پیاده رو / هر بار حس کردم این جایِ خالی رو ...
با هم تماشا میکنیم این موزیک ویدئوی زیبارو...