تیزر آهنگ جدید حامد زمانی

تیزر جدید آهنگ «حامد زمانی» به نام بگذرد رونمایی شد.
منبع: کانال حامد زمانی
با هم ببینیم و بشنویم...