میکس جالب از فیلم نهنگ عنبر 2

میکس سکانس هایی از فیلم نهنگ عنبر 2 با آهنگ شاد