گناه کاران این ویدئو را تماشا کنند

گزیده سخنان استاد رفیعی در برنامه پر مخاطب سمت خدا در مورد خداوند توبه چه کسانی را قبول میکند