وسواس ها آرامش ندارند (روشی برای درمان)

از محرک های اضطراب دوری کنید الکل اضطراب من را بدتر می کند بنابراین در سفر کاملا از آن دوری می کنم. قبل از سفر لیستی از مواردی که بایستی از آنها دوری کنم تا اضطرابم را افزایش ندهند تهیه می کنم. مثلا اگر الکل و دخانیات باعث افزایش اضطراب شما می شود از آن دوری کنید چرا که ارزش اینکار را دارد. تجربیاتتان را با دیگران مقایسه نکنید به آسانی می توان با مقایسه شرایط خود با خوشی ها، احساسات خوب دیگران و یا عکس های زیبای آنها از سفرشان را به عنوان دستاویزی برای سخت گیری به خود استفاده کنید. با این نوع از مقایسه ها احساس نالایقی به افراد دست می دهد و فکر می کنید که شما تنها فردی هستید که دارید رنج می کشید. با مقایسه زیاد خوشی های دیگران با زندگی خود باعث می شوید که اعتماد به نفستان برای استفاده از فرصت های پیش آمده را از دست بدهید. به این نوع از مقایسه ها اجازه ندهید که باعث اضطراب شما شود. یادتان باشد که هرکسی در سفر سختی هایی را تجربه می کند که شما معمولا آن سختی ها را نمی بینید بنابراین نگذارید این مقایسه غیرمنطقی شما را مضطرب کند. تبدیل اضطراب به نکاتی مثبت و مفید نوشتن اضطرابی هایم در سایت را یکی از نکات مثبت سفرهایم می دانم. قبلا از این کار دوری می کردم چرا که بسیاری از بیان این سری از مشکلات در جامعه دوری می کنند.…