اگه به کسی خودرو امانت دادی.... !!

کسی که امانت بهش دادی امین شماست

حجت الاسلام وحیدپور... شبکه جهانی ولایت