نماهنگ شهدایی افغانی برای شهدای مدافع حرم فاطمیون

نماهنگ شهدایی افغانی برای شهدای مدافع حرم فاطمیون در مراسم سالگرد شهدای مدافع حرم خانطومان و گرامیداشت شهدای مدافع حرم مازندران - مصلی امام خمینی (ره) ساری 1396/2/18