انیمیشن-پلنگ صورتی مادر شد!

در این قسمت پلنگ صورتی با یه بچه ی ناز نازی گرفتار می شه و مجبور می شه همه ی کارهایی که یه مادر انجام می ده برای اون بچه انجام بده...جالبه با هم ببینیم...