ترکیب رئال مادرید برای دیدار با اتلتیکو مادرید

شاگردان سیمئونه برای صعود به فینال، نیاز به یک معجزه و جبران شکست سنگین دور رفت دارند.

اتلتیکو مادرید: اوبلاک، خیمنز، گودین، ساویچ، لوییز، گابی، کوکه، کاراسکو، سائول، گریزمان، تورس
رئال مادرید: ناواس، دنیلو، واران، مارسلو، راموس، کاسمیرو، کروس، مودریچ، ایسکو، بنزما، رونالدو