قالیباف: چرا فقط ۴ درصد ؟

قالیباف در جمع مردم اهواز گفت: سؤال ما این است که چرا به جای همه مردم فقط ۴ درصد جامعه با قدرت و رانت از منابع این کشور استفاده کنند؟