تزفند - راهکارهایی برای باز کردن درب قوطی

ترفند / سفت شدن درب قوطی‌های مواد غذایی مشکلی است که اکثر خانم‌ها با آن دست به گریبان هستند. فیلمی که در ادامه می‌بینید ترفندهایی برای باز کردن راحت‌تر درب قوطی‌ها را آموزش می‌دهد.

باهم تماشا میکنیم