یک ترانه به یاد جانباختگان معدن ذغال سنگ گلستان

ترانه ای با نام کوچ به یاد جانباختگان مظلوم معدن ذغال سنگ گلستان و با صدای حجت اشرف زاده