ویدئو پاسخ یکی از علمای اهل سنت استان کردستان به ادعای رئیس جمهور در مناظره

در این کلیپ ماموستا محمدی از علمای اهل سنت کردستان را می بینید که در مورد ادعای حسن روحانی (رئیس جمهور) که در مناظرات از فرماندار اهل سنت صحبت کرده بود