دوربین مخفی درخواست غذا از مردم

دوربیین مخفی بسیار زیبا و تاثیر گذار درخواست غذا از مردم.میره از افراد مختلف که دارن پیتزا میخورن درخواست پیتزا میکنه و میگه که خیلی گرسنم هست میشه بهم یک تیکه پیتزا بدید.ولی اکثر مردم این قضیه رو رد میکنن.آخرش یک پیتزا برای یک فرد بی خانمان میخرن و فردی از گروه دوربین مخفی میره و ازش درخواست میکنه و با وجود اینکه خودش احتیاج داره ولی حاضر میشه غذاش رو قسمت کنه.