کلیپ ورزشی: گلها و موقعیت های بازی لیون-نانت

این بازی فوتبال مربوط لیگ لوشامپیونه فرانسه فصل 2016-2017 است
بین دو تیم لیون و نانت که با پیروزی لیون به پایان رسید