ویدئو چرا بعضی از حوائج ما براورده نمی شود؟! + پاسخ

گزیده صحبت های استاد عابدینی در برنامه سمت خدا در مورد علت برآورده نشدن برخی حاجت ها