کلیپ حجت الااسلام عالی در مورد حجاب:شعائر الهی

در اینویدئو استاد عالی در مورد حجاب صحبت می کنند و اینکه حجاب جز شعائر الهی است