ویدئویی بسیار زیبا از دهستان دشت خاک

توضیحات در مورد دهستان دشت خاک: دهستان دشت خاک در فصله ی 30 کیلومتری زرند قرار دارد